Ouders spelen belangrijke rol bij overgewicht kinderen

overgewicht kinderen

Ouders hebben de grootste invloed op het eet- en leefgewoonten van hun kinderen. Ouders zijn vaak onwetend over hoeveel hun kinderen moeten bewegen en hoeveel ze mogen snoepen. Een op de drie kinderen snoept op dit moment teveel en beweegt te weinig. Hierdoor neemt overgewicht bij kinderen toe.

Kinderen snoepen te veel

Momenteel hebben 600.000 kinderen overgewicht. 200.000 hiervan hebben zelfs obesitas.  Dit komt mede door het vele snoepen, maar ook doordat kinderen veel te weinig beweging hebben. Een op de drie kinderen beweegt veels te weinig; minder dan een uur per dag om precies te zijn.

Ouders hebben invloed op overgewicht kinderen

Ouders beïnvloeden de verkeerde eet- en leefgewoonten van hun kinderen. In gezinnen waar ook de ouders letten op hun voeding, wordt er meer groenten en fruit gegeten en wordt er meer aan beweging gedaan. Bijvoorbeeld door een stukje te gaan wandelen in het weekend of te fietsen. Meer dan de helft van de kinderen heeft echter helemaal geen regels thuis. Deze kinderen snoepen vaak meer. Ouders moeten hier meer op gaan letten omdat zij de grootste invloed hierop hebben. Jij als ouder bepaald wat er gegeten wordt en wat er gekocht wordt. Dat dit moeilijk is, is niet verwonderlijk. Kinderen komen in aanraking met verleidingen in de supermarkt, kunnen behoorlijk dwingen en ook de televisie speelt een belangrijke rol.

Ouders proppen hun kinderen niet bewust vol met vette en ongezonde voedingsmiddelen, zij weten er simpelweg te weinig vanaf.

Ouders hebben vaak verkeerd beeld van hun kind

Ouders zien hun kind vaak niet als te dik of schatten ze zelfs slanker in. Een kleuter tussen de vier en zes jaar ontwikkeld het lichaamsgewicht dat later nog steeds van invloed is. eet het kind tijdens deze periode teveel, dan is het aannemelijk dat dat later ook zo zal zijn. Als de kleuter echter normaal eet, dan zal het eetpatroon ook normaal worden. Tijdens deze kritische periode is het dan ook van belang dat de kinderen gezond eten en bepaalde regels hebben waar zij zich aan moeten houden.

Kinderen met overgewicht hebben vaak een negatief zelfbeeld, worden buitengesloten, trekken zich terug en gaan thuis achter de computer of televisie zitten. Dan gaan ze eten, worden ze dikker, voelen ze zich rotter, waardoor ze zich nog verder terugtrekken. Het kind is in een vicieuze cirkel beland en komt er moeilijk uit. Dit wil je koste wat kost voorkomen.

kinderen overgewicht

Ouders moeten leren wat gezond is

Ouders moeten leren wat gezond is voor kinderen. Bijvoorbeeld dat ze moeten ontbijten om te voorkomen dat ze later op de honger krijgen en gaan snoepen. Ze moeten leren hoe vaak kinderen moeten bewegen en wat voor bewegen dan precies. Ook wat eten betreft kan het stukken beter, nul procent vet betekent vaak dat er veel suiker in een product zit of dat light producten altijd gezonder zijn. Ook eet niet elkaar gezin ‘s avonds met elkaar en zitten sommige gezinnen voor de televisie te eten.

De ouders zijn vaak onwetend en hebben nog veel te leren om de gezondheid van het gezin te verbeteren.

Kinderen met overgewicht moeten afslanken

Kinderen met obesitas zullen niet opeens slank zijn. Daar gaat een ruimere tijd overheen. Men moet voorzichtig beginnen met het aanpassen van de voeding en het bewegingspatroon. Alleen een structurele aanpassing zal resultaat opleveren en de ouders spelen hierin een cruciale rol.

Steeds meer overgewicht in Nederland

overgewicht

De laatste 30 jaar zijn het aantal mensen met overgewicht in Nederland toegenomen. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen. Vooral bij volwassenen is de toename groot, het aantal mensen met ernstig overgewicht os zelfs meer dan verdubbeld. Momenteel heeft zelfs de helft van de mannen van boven de 40 overgewicht.

Op dit moment heeft 41% van de bevolking in Nederland overgewicht, wat neerkomt op ongeveer 6,5 miljoen mensen. Tien procent hiervan (ongeveer 1,5 miljoen mensen) had zelfs ernstig overgewicht. Dat is een enorme toename ten opzichte van de jaren 80, toen was 27% van de Nederlandse bevolking te zwaar. Het aantal mensen met ondergewicht is altijd constant geweest en ligt rond de 2 procent.

Bron CBS

Toename overgewicht bij kinderen

Terwijl in de jaren 80 het aantal kinderen van 4 tot 20 jaar met overgewicht nog op 7% lag, is het nu toegenomen tot 11%. Dit is een vrij ernstige zaak, want deze kinderen worden vaak volwassenen met overgewicht. We moeten daarom ingrijpen en kinderen met overgewicht weer proberen gezond te laten worden door ze bijvoorbeeld gezond te laten eten en meer te laten bewegen.

Daarnaast zien we een ruime verdubbeling van ernstig overgewicht bij volwassenen. Dat was 5% in de jaren 80 en ligt momenteel op bijna 12%. Dit is ook ernstig omdat volwassenen met kinderen een grotere kans hebben op kinderen met overgewicht. Als 1 ouder overgewicht heeft, is de kans 40% om een kind met overgewicht te hebben, als echter beide ouders overgewicht hebben neemt de kans toe tot wel 70%.

Matig en ernstig overgewicht in Nederland bij kinderen/jongeren en volwassenen

overgewicht in Nederland

Meeste overgewicht in Nederland op oudere leeftijd

Zoals eerder gezegd neemt het overgewicht bij mannen boven de 40 enorm toe. Bij vrouwen is dit minder. Het overgewicht loopt bij vrouwen geleidelijk op met de leeftijd. Ernstig overgewicht komt bij vrouwen juist weer vaker voor dan bij mannen.

Dus kort samengevat op oudere leeftijd heeft een hoog percentage mannen overgewicht en een klein percentage vrouwen heeft juist vaker ernstig overgewicht.