Steeds meer overgewicht in Nederland

overgewicht

De laatste 30 jaar zijn het aantal mensen met overgewicht in Nederland toegenomen. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen. Vooral bij volwassenen is de toename groot, het aantal mensen met ernstig overgewicht os zelfs meer dan verdubbeld. Momenteel heeft zelfs de helft van de mannen van boven de 40 overgewicht.

Op dit moment heeft 41% van de bevolking in Nederland overgewicht, wat neerkomt op ongeveer 6,5 miljoen mensen. Tien procent hiervan (ongeveer 1,5 miljoen mensen) had zelfs ernstig overgewicht. Dat is een enorme toename ten opzichte van de jaren 80, toen was 27% van de Nederlandse bevolking te zwaar. Het aantal mensen met ondergewicht is altijd constant geweest en ligt rond de 2 procent.

Bron CBS

Toename overgewicht bij kinderen

Terwijl in de jaren 80 het aantal kinderen van 4 tot 20 jaar met overgewicht nog op 7% lag, is het nu toegenomen tot 11%. Dit is een vrij ernstige zaak, want deze kinderen worden vaak volwassenen met overgewicht. We moeten daarom ingrijpen en kinderen met overgewicht weer proberen gezond te laten worden door ze bijvoorbeeld gezond te laten eten en meer te laten bewegen.

Daarnaast zien we een ruime verdubbeling van ernstig overgewicht bij volwassenen. Dat was 5% in de jaren 80 en ligt momenteel op bijna 12%. Dit is ook ernstig omdat volwassenen met kinderen een grotere kans hebben op kinderen met overgewicht. Als 1 ouder overgewicht heeft, is de kans 40% om een kind met overgewicht te hebben, als echter beide ouders overgewicht hebben neemt de kans toe tot wel 70%.

Matig en ernstig overgewicht in Nederland bij kinderen/jongeren en volwassenen

overgewicht in Nederland

Meeste overgewicht in Nederland op oudere leeftijd

Zoals eerder gezegd neemt het overgewicht bij mannen boven de 40 enorm toe. Bij vrouwen is dit minder. Het overgewicht loopt bij vrouwen geleidelijk op met de leeftijd. Ernstig overgewicht komt bij vrouwen juist weer vaker voor dan bij mannen.

Dus kort samengevat op oudere leeftijd heeft een hoog percentage mannen overgewicht en een klein percentage vrouwen heeft juist vaker ernstig overgewicht.